Gode advokater

Det var en stor lettelse i går, da retten afsagde sin dom i den sag, jeg på mit firmas vegne havde været nødsaget til at rejse mod en af vores underleverandører. Dommen gav mig nemlig 100 procent medhold, og den pålagde min modpart at betale fuld erstatning for de tab, mit firma havde lidt i forbindelse med leverancen af en bestemt komponent, som på ingen måde levede op til de fastsatte standarder.

Det betød, at vi skulle have fuld godtgørelse for det beløb, vi havde betalt for leverancen, men dertil skal vi også have en erstatning for det yderligere tab, vi har lidt, fordi den pågældende komponent er ubrugelig i de måleapparater, vi fremstiller.

Da vi havde konstateret fejlen i komponenten, nægtede vores underleverandør at anerkende den, så jeg var nødt til at finde en dygtig erstatningsadvokat til at føre sagen for os. Det er rent faktisk den første sag om erstatning, vi har måttet føre i virksomheden, så jeg var lidt i vildrede med hensyn til, hvilket advokatfirma jeg kunne overlade opgaven til.

Derfor ringede jeg til en af mine tidligere studiekammerater, som nu lever godt af at være boligadvokat i Frederikshavn, for at høre, om han kunne anbefale en bestemt advokat. Vi havde en ret lang og hyggelig snak i telefonen, for det er flere måneder siden, vi sidst har talt sammen.

Min studiekammerat pegede på en anden advokat i Aalborg, som han kendte fra et par sager, hvor de rent faktisk havde været modparter, men min kammerat havde stor respekt for den anden, som han udtrykte, for han havde faktisk tabt en enkelt sag til ham, selv om der var tale om en sag, som han helt sikkert havde regnet med at vinde.

Den pågældende advokat i Aalborg var i en årrække bedst kendt som skilsmisse advokat, men han var blevet træt af at føre sager i forbindelse med skilsmisser, fordi der oftest er så mange følelser involveret, og så er klienterne vanskelige at overbevise om de juridiske aspekter i for eksempel en bodeling ved skilsmisse. Derfor havde advokaten valgt i højere grad at bruge sin tid på erstatningssager, som i de fleste tilfælde er mere regelrette at behandle.

Efter min kammerats anbefaling valgte jeg at ringe til advokaten i Aalborg. Jeg fortalte ham, at jeg var blevet ham anbefalet af min kammerat i Frederikshavn og spurgte, om han kunne være interesseret i at føre erstatningssagen for mig.

Han spurgte ret grundigt ind til, hvad det hele handlede om, og da jeg forklarede ham om den nævnte komponent, som slet ikke holdt de konkrete mål, som den skulle for at kunne passe ind i vores måleapparater, var han bestemt interesseret i sagen – dog under den forudsætning, at der var dokumentation for målene i den afgivne ordre og ligeledes dokumentation for, at underleverandøren ikke havde overholdt de mål, der var angivet i ordren.

Den dokumentation havde jeg klar, så han tog sagen, og jeg har faktisk indtryk af, at det var ganske nemt for ham at vinde den på mine vegne.

 

Hvis du ønsker information om særlige specialer inden for jura som for eksempel transportjura, kan du med fordel klikke her.


About the author

Written by Birger

Birger skriver og det kniber at følge med, men ordet er hans, og han bruger det.

Comment on this post

No Widgets Added Yet

Please add them in the WordPress admin page under Appearance → Widgets. The widget section is "Blog Widgets".